Legal acts

CHARTER
Download
REGULATION ON THE ORGANIZATION AND CONDUCTION OF ADMISSION EXAMS
Download
ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՉԱՓԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Download
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2023 ԹՎԱԿԱՆ)
Download
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ԽՐԱԽՈՒՍԵԼՈՒ ԿԱՐԳ
Download
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Download
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԿԱՐԳ
Download
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ ՈՒԺ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
Download
See more