Իրավական ակտեր

Կանոնադրություն
Բեռնել
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Բեռնել
Ընդունելության հանձնաժողով ձևավորելու մասին որոշում
Բեռնել
2022թ. գարնանային և աշնանային հոսքերի ընդունելության քննության ունկնդիրների քանակական կազմը, ինչպես նաև ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորների նվազագույն շեմը հաստատելու մասին
Բեռնել
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Բեռնել
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ (տարածվում է մինչև 18.11.2021թ. ՀՀ փաստաբանական դպրոց ընդունված ունկնդիրների հետ հարաբերությունների վրա)
Բեռնել
Ունկնդիրների ուսման վարձի վճարման կարգ
Բեռնել
Վերապատրաստման վճարի գանձման կարգ
Բեռնել
Տեսնել ավելին