Իրավական ակտեր

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բեռնել
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ (ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԸ)
Բեռնել
2022Թ. ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՂԻԿ ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, ՀԱՏՈՒԿ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, ԱՆՎՃԱՐ ՏԵՂԵՐԸ, ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԵՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
Բեռնել
ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
Բեռնել
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՎԱՐ (ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ԿԱՄ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Բեռնել
Տեսնել ավելին