Իրավական ակտեր

Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Բեռնել
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Բեռնել
Կանոնադրություն
Բեռնել
Կարանտինի պայմաններում հատուկ ուսուցման վճարի չափ
Բեռնել
Փորձաշրջանի վճարի չափ
Բեռնել
«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամում արտակարգ դեպքերում ուսուցումը հեռավար (դիստանցիոն) եղանակով կազմակերպելու կարգ
Բեռնել
«Փաստաբանության մասին » ՀՀ օրենք
Բեռնել
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենք
Բեռնել
Տեսնել ավելին