Իրավական ակտեր

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բեռնել
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Բեռնել
ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՎ
Բեռնել
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
Բեռնել
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
Բեռնել
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
Բեռնել
Տեսնել ավելին