ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 2 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարման խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայից հեռացվել է 2 ունկնդիր: