ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ

Image

2024 թվականի փետրվարի 8-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության հանձնաժողովը հաստատել է ակադեմիայում սովորելու իրավունք ստացած դիմորդների ցանկերը։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 08․02․2024թ․ թիվ 13-Ա որոշումը և հավելվածների քաղվածքը։