ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 07.02.2024Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2024թփետրվարի 7-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում անցկացվել է 2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցելու իրավունք է ստացել քրեաիրավական ուղղվածության առկա և հեռակա ուսուցման 27 դիմորդ և 45 հատուկ դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի Ընդունելության հանձնաժողովի 07.02.2024թթիվ 12-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 07.02.2024թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 07.02.2024թթիվ 12-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։