ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 06.02.2024Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2024թ․ փետրվարի 6-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում անցկացվել է 2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցելու իրավունք է ստացել քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության առկա և հեռակա ուսուցման 60 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի Ընդունելության հանձնաժողովի 06.02.2024թ․ թիվ 11-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 06.02.2024թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 06.02.2024թ․ թիվ 11-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։