ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ ԵՆ 23.01.2024Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի ընդունելության հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, անդամներ՝ Մանե Կարապետյանի, Ռոման Ահարոնյանի, Մարինե Ֆարմանյանի և Արաքս Վարդանյանի, արձանագրել են 2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության՝ 2024 թվականի հունվարի 23-ի՝ երկու հերթով անցկացված ընդունելության քննության գրավոր փուլի արդյունքները։

2024 թվականի հունվարի 23-ի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցել է 124 դիմորդ, քննությանը չի ներկայացել 9 դիմորդ։

Բեռնել 2024 թվականի հունվարի 23-ի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքները