ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 23.01.2024Թ․ (2-րդ հերթ)

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի՝ 2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://youtube.com/video/ZtiEdSiNm5E/livestreaming 

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը