2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆԸ ԵՎ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԵՆ

Image

Հարգելի դիմորդներ,

2024 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և ընդունելության բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված հարցման ենթակա թեմաների հարցաշարերը՝ ըստ մասնագիտացման, հրապարակված են սույն կայքի «Ընդունելություն» բաժնի «2024 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր»  ենթաբաժնում։