ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 3 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարման խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայից հեռացվել է 3 ունկնդիր՝ տեսական փուլը չհաղթահարելու պատճառով։