ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍՏԱՑԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ

Image

2023 թվականի օգոստոսի 21-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության հանձնաժողովը հաստատել է ակադեմիայում սովորելու իրավունք ստացած դիմորդների ցանկերը։

 

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 21082023թ թիվ 36-Ա որոշումը և հավելվածների քաղվածքը։