THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAM OF 2023 AUTUMN STREAM ADMISSION HAVE BEEN SUMMARIZED

Image

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի ընդունելության հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, անդամներ՝ Մանե Կարապետյանի, Ռոման Ահարոնյանի, Մարինե Ֆարմանյանի և Արաքս Վարդանյանի, արձանագրել են 2023 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության՝ 2023 թվականի հուլիսի 19-ի՝ երկու հերթով անցկացված ընդունելության քննության գրավոր փուլի արդյունքները։

2023 թվականի հուլիսի 19-ի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցել է 114 դիմորդ, քննությանը չի ներկայացել 8 դիմորդ։

Բեռնել 2023 թվականի հուլիսի 19-ի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքները։