ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ ԵՆ 19.07.2023Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի ընդունելության հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, անդամներ՝ Մանե Կարապետյանի, Ռոման Ահարոնյանի, Մարինե Ֆարմանյանի և Արաքս Վարդանյանի, արձանագրել են 2023 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության՝ 2023 թվականի հուլիսի 19-ի՝ երկու հերթով անցկացված ընդունելության քննության գրավոր փուլի արդյունքները։

2023 թվականի հուլիսի 19-ի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցել է 114 դիմորդ, քննությանը չի ներկայացել 8 դիմորդ։

Բեռնել 2023 թվականի հուլիսի 19-ի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքները։