ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ ԵՆ 26.01.2023Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի ընդունելության հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, անդամներ՝ Մանե Կարապետյանի, Ռոման Ահարոնյանի, Մարինե Ֆարմանյանի և Արաքս Վարդանյանի, արձանագրել են 2023 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության՝ 2023 թվականի հունվարի 26-ի՝ երկու հերթով անցկացված ընդունելության քննության արդյունքները։

2023 թվականի հունվարի 26-ի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցել է 119 դիմորդ, քննությանը չի ներկայացել 13 դիմորդ։

Բեռնել 2023 թվականի հունվարի 26-ի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքները։