ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 26.01.2023Թ․ (2-րդ մուտք)

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի՝ 2023 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ (2-րդ հոսք)

Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://www.youtube.com/watch?v=Rp4AoS593Jo

https://www.youtube.com/watch?v=vacAYTWSDn4 (2-րդ հղում)

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը