ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵԼ Է 03.08.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Image

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի ընդունելության հանձնաժողովը, մասնակցությամբ հանձնաժողովի նախագահ Արա Զոհրաբյանի, անդամներ՝ Մանե Կարապետյանի, Ռոման Ահարոնյանի, Մարինե Ֆարմանյանի և Արաքս Վարդանյանի, արձանագրում է 2022 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության երկրորդ օրվա` 2022 թվականի օգոստոսի 3-ի՝ մեկ հերթով անցկացված ընդունելության քննության արդյունքները։

2022 թվականի օգոստոսի 3-ի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցել է 63 դիմորդ, քննությանը չի ներկայացել 10 դիմորդ։

Բեռնել 2022 թվականի օգոստոսի 3-ի ընդունելության գրավոր քննության արդյունքները։