ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 02.08.2022Թ․ (2-ՐԴ ՄՈՒՏՔ)

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2022 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://www.youtube.com/watch?v=Hmm8t0bsSOk

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը