21․03․2022Թ․ ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2022 թվականի մարտի 16-ին և մարտի 18-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցում անցկացվել են փորձաշրջանի ամփոփման հարցազրույցներ, որին ներկայացել է 90 ունկնդիր։

Փորձաշրջանի ամփոփման հարցազրույցին չի մասնակցել 7 ունկնդիր։

Փորձաշրջանի արդյունքների ամփոփմամբ փորձաշրջանը չի անցել 5 ունկնդիր։

Բեռնել Փորձաշրջանի հանձնաժողովի 21.03.2022թ․ Տեղեկագրի քաղվածքը։