ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԵԼ Է 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ

Image

Համաձայն ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի՝ 24․02․2022թ․ թիվ 23-Լ հրամանի ՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2022 թվականի գարնանային հոսքի ունկնդիրների ուսուցումը սկսել 2022թ․ մարտի 14-ից։

Բեռնել փաստաբանական դպրոցի տնօրենի 24․02․2022թ․ թիվ 23-Լ հրամանը։