ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/lsGmU9iu1Ik 

Լսարան 2

https://youtu.be/2zCM7ViNWI8

Լսարան 3

https://youtu.be/0tvnsU5rIAY

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը