ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/H1urfbG8goA 

Լսարան 2

https://youtu.be/MLMsKW3BHaY

Լսարան 3

https://youtu.be/XEXbVQ9jQfU

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը