2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննությունների շտեմարանը և հարցաշարերը հրապարակված են

Image

Հարգելի դիմորդներ,

2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և ընդունելության բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված հարցման ենթակա թեմաների հարցաշարերը՝ ըստ մասնագիտացման, հրապարակված են սույն կայքի «Ընդունելություն» բաժնի «2022 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր»  ենթաբաժնում։