ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/es0fMgd4aPo

Լսարան 2

https://youtu.be/cKi2hzsTNx8

Լսարան 3

https://youtu.be/4nlgrh2mjeI

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը