Հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (01․01․2022-31․12․2022)
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (15.03.2021-14.03.2022)