Որոշումներ և այլ նյութեր

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՎ
26.01.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
25.01.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշում՝ 2022թ․ գարնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու և գրավոր փուլի անցկացման ժամանակացույցը սահմանելու մասին
Որոշում՝ 2022թ․ գարնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր փուլին պայմանով մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու և գրավոր փուլի անցկացման ժամանակացույցը սահմանելու մասին
Որոշում՝ 2022թ․ գարնանային հոսքի ընդունելության քննությանը հատուկ դիմորդի կարգավիճակով մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին
Որոշում՝ 2022թ․ գարնանային հոսքի ընդունելության քննությանը հատուկ դիմորդի կարգավիճակով պայմանով մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին