Որոշումներ և այլ նյութեր

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՕՐՆ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 05․04․2022Թ․ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՔԱՂՎԱԾՔ
16․03․2022Թ․ ԵՎ 18․03․2022Թ․ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՔԱՂՎԱԾՔ
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՏՈՒԿ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
17.02.2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
16.02.2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
15.02.2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
Տեսնել ավելին