Որոշումներ

Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության ամփոփիչ արդյունքները հրապարակելու և ՀՀ փաստաբանական դպրոցում սովորելու իրավունք վերապահելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության 10.02.2021 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության 11.02.2021 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության 09.02.2021 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության բանավոր քննության անցկացման վայրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Որոշում՝ 2021թ․ գարնանային հոսքի գրավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների վերաբերյալ
Արձանագրություն՝ ընդունելության գրավոր քննության 2-րդ օրվա արդունքների վերաբերյալ (20․01․2021)
Արձանագրություն՝ ընդունելության գրավոր քննության 1-ին օրվա արդունքների վերաբերյալ (19․01․2021)
Տեսնել ավելին