Ընդունելության իրավական ակտեր

Կանոնադրություն
Հրաման՝ 2022թ․ աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված թեմաների հարցաշարերը հաստատելու մասին
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
2022թ. աշնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր քննության անցողիկ տեղերի քանակական կազմը, հատուկ դիմորդների քանակական կազմը, անվճար տեղերը, անցողիկ միավորների նվազագույն շեմը հաստատելու մասին որոշում
Ընդունելության հանձնաժողովի գործունեության կարգ
Ընդունելության հանձնաժողովի գործունեության կարգը հաստատելու մասին որոշում
Ընդունելության հանձնաժողով ձևավորելու մասին որոշում
Որոշում ուսման վարձի չափերը և վճարման կարգը հաստատելու մասին
Տեսնել ավելին