Ընդունելության իրավական ակտեր

Կանոնադրություն
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Տեսանկարահանում և տեսաձայնագրում իրականացնելու կարգ