Ընդունելության իրավական ակտեր

Կանոնադրություն
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Ընդունելության հանձնաժողովի գործունեության կարգ
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Որոշում ուսման վարձի չափերը և վճարման կարգը հաստատելու մասին
Ունկնդիրների ուսման վարձի վճարման կարգ
2022 թվականի գարնանային և աշնանային հոսքերի ընդունելության քննության ունկնդիրների քանակական կազմը, ինչպես նաև ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորների նվազագույն շեմը հաստատելու մասին
Որոշում՝ ընդունելության քննության մասնակցության դիմումների և այլ փաստաթղթերի ձևերը սահմանելու մասին
Տեսնել ավելին