Իրավական ակտեր

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բեռնել
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ (ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԸ)
Բեռնել
ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՄԱՆ
Բեռնել
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՎԱՐ (ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ԿԱՄ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
2022Թ. ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑՈՂԻԿ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՇԵՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Բեռնել
ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Բեռնել
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
Բեռնել
Տեսնել ավելին