Իրավական ակտեր

Ընդունելության քննության կարգ
Բեռնել
Ուսուցման կազմակերպման կարգ
Բեռնել
«Փաստաբանության մասին » ՀՀ օրենք
Բեռնել
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենք
Բեռնել
«ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի կանոնադրություն
Բեռնել
Տեսանկարահանում և տեսաձայնագրում իրականացնելու կարգ
Բեռնել
Տեխնիկական միջոցներից օգտվելու և էլեկտրոնային հաղորդակցության իրականացման կարգ
Բեռնել
Ներքին կարգապահահական կանոններ՝ աշխատողների համար
Բեռնել
Տեսնել ավելին