Իրավական ակտեր

Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Բեռնել
Ուսուցման կազմակերպման ընթացակարգ
Բեռնել
Կանոնադրություն
Բեռնել
Հատուկ ուսուցման վճարի չափ
Բեռնել
Փորձաշրջանի վճարի չափ
Բեռնել
«Փաստաբանության մասին » ՀՀ օրենք
Բեռնել
«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենք
Բեռնել
«ՀՀ փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի կանոնադրություն
Բեռնել
Տեսնել ավելին