ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելություն

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը 2018 թվականի նոյեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 14-ը ներառյալ հայտարարում է 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելություն՝ քրեաիրավական և քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածությամբ առկա (ստացիոնար), ինչպես նաև հեռավար (դիստանցիոն, առցանց) եղանակով ուսուցման համար (այդ թվում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելություն

Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-18:00 միջակայքում, ընդմիջում՝ ժամը 13։00-14։00։