Փաստաբանների լրացուցիչ վերապատրաստման ժամանակացույց

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը շարունակում է արտոնագիրը վերականգնած, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված փաստաբանների լրացուցիչ դասընթացների իրականացման գործընթացը, որը նախատեսված է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից հաստատված «Փաստաբանների վերապատրաստման կարգով»։ Ստորև ներկայացված է մայիս-հունիս ամիսների լրացուցիչ վերապատրաստման ժամանակացույցը։