ՀՀ ՓՊ որակավորման քննություններ (2017թ., գարուն)

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2016 թվականի աշնանային հոսքի՝ պարզեցված կարգով, ինչպես նաև հատուկ դիմորդի ուսուցման ծրագրով սովորող և 2016 թվականի գարնանային հոսքի ընդհանուր կարգով սովորող ունկնդիրների գործնական ուսուցման (փորձաշրջանի) արդյունքների ամփոփումն իրականացվել է 2017 թվականի փետրվարի 20-ից 28-ը՝ ըստ անհատական գրաֆիկի։

2017 թվականի մարտի 6-ից 9-ը ունկնդիրներին հանձնվել են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ավարտական հավաստագրեր։

Ներկայումս հաստատված ժամանակացույցով (http://advocates.am/images/vorakavorum/2017vor.-.pdf) ընթանում են որակավորման քննություններ։