ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://youtu.be/YnQjRHspdwo

 

Լսարան 2

https://youtu.be/tNraMFg6G7M

Լսարան 3

https://youtu.be/PB0RebwLQzA

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը