ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://www.youtube.com/watch?v=YfGrUGtgK6I

 

Լսարան 2

https://www.youtube.com/watch?v=7eibfmQ9d40

Լսարան 3

https://www.youtube.com/watch?v=YZDDapNcaWc

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը