ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով՝

Լսարան 1

https://www.youtube.com/watch?v=AegMOppYVww

 

Լսարան 2

https://www.youtube.com/watch?v=vHdxjFkaMh4

 

Լսարան 3

https://www.youtube.com/watch?v=AegMOppYVww

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը։