News

Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ․ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՓՈՐՁ, ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԿԱՆԱՅՔ, ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ԿԱՆԱՅՔ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

Փաստաբանական դպրոց

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ՊԱՅՔԱՐ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
Image

ԴԱՍԸՆԹԱՑ «ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

Read More
See more