News

Image

Փաստաբանների լրացուցիչ վերապատրաստման ժամանակացույց

Read More
Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն

Read More
Image

Հայտարարություն

Read More
Image

«Փաստաբանի մասնակցությունը հարկային գործերով (քրեական և վարչական) վարույթներում» թեմայով սեմինար դասընթաց փաստաբանների/իրավաբանների համար

Read More
Image

Հայտարարություն

Read More
Image

Հայտարարություն

Read More
Image

Memorandum concluded between the School of Advocates of RA and the Law Society of Ireland

Read More
Image

Հայտարարություն

Read More
See more