Իրավաբանական կլինիկա

ՀՀ փաստաբանական դպրոցը և  Հանրային պաշտպանի գրասենյակը համատեղ իրականացնում են բնակչությանն անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման ծրագիր։

Ծրագրի շրջանակում շահագրգիռ անձանց անհատույց մատուցվում են սույն ծառայությունները՝  իրավաբանական խորհրդատվություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ հայցադիմումի, դիմումի, միջնորդության և այլ վերաբերելի փաստաթղթի կազմում, իսկ բացառիկ դեպքերում՝ դատական ներկայացուցչության իրականացում։

Ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի իրավաբանական կլինիկայի շրջանակներում, ընդ որում՝  ՀՀ փաստաբանական դպրոցի իրավաբանական կլինիկան ստեղծվել է 2015 թվականին։

Ծառայությունները, փաստաբան-մենթորի ղեկավարությամբ, մատուցում են ՀՀ փաստաբանական դպրոցի այն ունկնդիրները, ովքեր գտնվում են գործնական ուսուցման (փորձաշրջանի) փուլում։

Իրավաբանական կլինիկայում քաղաքացիների ընդունելություն կազմակերպվում է յուրաքանչյուր աշխատանքային հինգշաբթի՝ ժամը 10։00-17։00 միջակայքում։ Ընդմիջում՝ 13։00-14։00։

Ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Հանրային պաշտպանի գրասենյակ:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 055320052, 098655601, 096200625։