Ծանուցումներ

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ առաջիկա 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գործընթացը կհայտարարվի 2018 թվականի նոյեմբերի 1-10-ն ընկած ժամանակահատվածում։