Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ առաջիկա՝ 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գործընթացի (այդ թվում՝ փաստաթղթերի ընդունման, գրավոր և բանավոր քննությունների անցկացման) ժամանակացույցը կհրապարակվի 2019 թվականի մայիսի 31-ին:

Փաստաթղթերը կընդունվեն այդ ժամկետից հետո՝ ժամանակացույցում նշված ժամկետում։