2020 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր