2019 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի առաջիկա՝ 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և բանավոր քննության հարցաշարերը կտեղադրվեն 2019 թվականի հուլիսի 01-ին։