Admission timetable

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկությունները, փաստաթղթերի ընդունման, ընդունելության քննությունների անցկացման ժամանակացույցը կհրապարակվեն սույն թվականի մայիսի 15-ից հետո։