Ժամանակացույց

 

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-5-ն ընկած ժամանակահատվածում։