Ժամանակացույց

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության ժամանակացույցը կտեղադրվի 2018 թվականի մայիս ամսին։