Որոշումներ

Որոշում՝ գրավոր քննության օրերի վերաբերյալ
Որոշում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ