Որոշումներ

Արձանագրություն՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2020 թվականի գարնանային հոսքի 21․01․2020 թվականի ընդունելության քննության գրավոր փուլի արդյունքների վերաբերյալ
Արձանագրություն՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2020 թվականի գարնանային հոսքի 22․01․2020 թվականի ընդունելության քննության գրավոր փուլի արդյունքների վերաբերյալ
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ընդունելության բանավոր քննությանը մասնակցելու իրավունք վերապահելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2020 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության բանավոր քննության անցկացման վայրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2020 թ․ գարնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշում
Հավելված
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի գարնանային հոսքի հատուկ դիմորդներին ընդունելության քննության բանավոր փուլին մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին