Որոշումներ

Որոշում՝ դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ
Որոշում՝ հատուկ դիմորդների ընդունելության վերաբերյալ
Արձանագրություն՝ գրավոր քննության առաջին օրվա արդյունքների վերաբերյալ (24.01.2019)
Արձանագրություն՝ գրավոր քննության երկրորդ օրվա արդյունքների վերաբերյալ (25.01.2019)
Որոշում՝ գրավոր քննության արդյունքների վերաբերյալ
Որոշում՝ դիմորդների և հատուկ դիմորդների ընդունելության բանավոր քննության օրերի վերաբերյալ
Որոշում՝ բանավոր քննության առաջին օրվա արդյունքների վերաբերյալ, 04․02․2019
Որոշում՝ բանավոր քննության երկրորդ օրվա արդյունքների վերաբերյալ, 05․02․2019
Տեսնել ավելին