Որոշումներ և այլ նյութեր

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՄԱՆ
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 17-Ի ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 16-Ի ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՎ
02.08.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
03.08.2022Թ․ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տեսնել ավելին