Որոշումներ

Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության ամփոփիչ արդյունքները հրապարակելու և ՀՀ փաստաբանական դպրոցում սովորելու իրավունք վերապահելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության 23.07.2021 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության 22.07.2021 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ՝ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 21.07.2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության բանավոր քննության անցկացման վայրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի աշնանային հոսքի գրավոր քննության արդյունքները հրապարակելու և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ընդունելության բանավոր քննությանը մասնակցելու իրավունք վերապահելու մասին
Արձանագրություն՝ Փաստաբանական դպրոցի 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության երկրորդ օրվա
Արձանագրություն՝ Փաստաբանական դպրոցի 2021 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության առաջին օրվա
Տեսնել ավելին