Որոշումներ

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության գրավոր փուլին մասնակցելու թույտվություն տրամադրելու մասին որոշում
ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2021 թվականի գարնանային հոսքի հատուկ դիմորդներին ընդունելության քննության բանավոր փուլին մասնակցելու թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշում