Որոշումներ

Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության 06․08․2020 թվականի բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքների մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի գրավոր քննության արդյունքները հրապարակելու և ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ընդունելության բանավոր քննությանը մասնակցելու իրավունք վերապահելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության բանավոր քննության անցկացման վայրը եվ ժամանակացույցը հաստատելու մասին
2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության հինգերորդ օրվա արձանագրություն
2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության վեցերորդ օրվա արձանագրություն
2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության յոթերորդ օրվա արձանագրութուն
2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության ութերորդ օրվա արձանագրութուն
2020 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության չորրորդ օրվա արձանագրություն
Տեսնել ավելին