Որոշումներ

Որոշում՝ բանավոր քննության արդյունքների վերաբերյալ, 13․09․2019
Ամփոփիչ որոշում, 22․08․2019
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությանը մասնակցած անձանց քննական միավորները բարձրացնելու մասին
Որոշում՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության բանավոր քննություն կազմակերպելու և դրան մասնակցելու իրավունք ստացած անձանց կազմը սահմանելու մասին
Որոշում՝ բանավոր քննության երրորդ օրվա արդյունքների վերաբերյալ, 22.08.2019
Որոշում՝ բանավոր քննության երկրորդ օրվա արդյունքների վերաբերյալ, 21.08.2019
Որոշում՝ բանավոր քննության առաջին օրվա արդյունքների վերաբերյալ, 20.08.2019
Որոշում՝ բանավոր քննության օրերի, ժամանակացույցի վերաբերյալ, 16.08.2019
Տեսնել ավելին