Thesaurus and questionnaire for spring admissions, 2019

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ առաջիկա` 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված հարցման ենթակա թեմաների հարցաշարը կհրապարակվեն  2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին։ 

Գրավոր քննության շտեմարան
Գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Գրավոր քննության շտեմարանից հանված հարցեր