Thesaurus and questionnaire for spring admissions, 2019

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ առաջիկա` 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված հարցման ենթակա թեմաների հարցաշարը կհրապարակվեն  2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին։