Thesaurus and questionnaire for fall admissions, 2018

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ առաջիկա` 2019 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գործընթացը կհայտարարվի 2018 թվականի նոյեմբերի 10-15-ն ընկած ժամանակահատվածում։