Admission exam questionnaire 2017 year autumn stream

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերին։  

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. 2017 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության շտեմարանի PDF և WORD ձևաչափերը բովանդակային նույնն են: PDF ձևաչափում հարցը և ճիշտ պատասխանը նշված են թավ երանգով, իսկ WORD ձևաչափում՝ առանց երանգի:

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ՝ ճիշտ պատասխանի նշումով
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ՝ առանց ճիշտ պատասխանի