2018 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

 

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի գրավոր քննության շտեմարանը, բանավոր քննության «Մասնագիտական որակներ» բաղադրիչում ներառված հարցման ենթակա թեմաների հարցաշարը կտեղադրվեն 2018 թվականի հունիսի 14-ին։