2017 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 27-30-ն ընկած ժամանակահատվածում։  

 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. 2017 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության շտեմարանի PDF և WORD ձևաչափերը բովանդակային նույնն են: PDF ձևաչափում հարցը և ճիշտ պատասխանը նշված են թավ երանգով, իսկ WORD ձևաչափում՝ առանց երանգի:

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ՝ ճիշտ պատասխանի նշումով
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ՝ առանց ճիշտ պատասխանի