2018 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

 

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի գրավոր քննության շտեմարանը տեղադրված է WORD և PDF ձևաչափերով։ Երկուսն էլ նույնն են, պարզապես PDF ձևաչափում հարցի ճիշտ պատասխանը նշված է թավ երանգով։

Գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Գրավոր քննության շտեմարանից հանված հարցեր