2019 թվականի աշնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշարեր

Գրավոր քննության շտեմարանը ներկայացված է WORD և PDF ձևաչափերով։ Երկուսն էլ նույնն են, պարզապես PDF տարբերակում հարցը և դրա ճիշտ պատասխանը նշված են թավ երանգով, WORD տարբերակում թավ երանգ առկա չէ։

Գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Գրավոր քննության շտեմարանից հանված հարցեր