2019 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի առաջիկա՝ 2019 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննության շտեմարանը և բանավոր քննության հարցաշարերը կտեղադրվեն 2019 թվականի հունիս ամսին։ 

Գրավոր քննության շտեմարան, 2019թ․ գարնանային հոսք
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար