2018 թվականի գարնանային հոսքի շտեմարան, հարցաշար

 

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի գրավոր քննության շտեմարանը հասանելի է WORD և PDF տարբերակներով։ Երկու տարբերակն էլ նույնն են, պարզապես PDF տարբերակում հարցի ճիշտ պատասխանը նշված է թավ երանգով, իսկ WORD տարբերակում ճիշտ պատասխանը թավ երանգով նշված չէ։  

2018 թվականի գարնանային հոսքի գրավոր քննության շտեմարան
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար
Բանավոր քննության մասնագիտական հարցաշար քրեաիրավական դիմորդների, հատուկ դիմորդների համար