Admission documents

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերին։  

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ
Դիմում՝ ընդհանուր դիմորդների համար
Դիմում՝ հատուկ դիմորդների համար
Ինքնակենս․ թերթիկ՝ բոլոր դիմորդների համար, այդ թվում՝ հատուկ դիմորդների