Փաստաթղթեր

Ծանոթություն. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ հաջորդ՝ 2018 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության

մանրամասները սույն կայքէջում կտեղադրվեն 2017 թվականի նոյեմբերի 27-30-ն ընկած ժամանակահատվածում։  

Ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ
Դիմում՝ ընդհանուր դիմորդների համար
Դիմում՝ հատուկ դիմորդների համար
Ինքնակենս․ թերթիկ՝ բոլոր դիմորդների համար, այդ թվում՝ հատուկ դիմորդների