Փաստաթղթեր

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2018 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության դիմումի, ինքնակենսագրական տվյալներ պարունակող թերթիկի ձևանմուշները  կտեղադրվեն 2018 թվականի մայիս ամսին։ 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ