Admission legal acts

Կանոնադրություն
Ընդունելության քննությունների կազմակերպման և անցկացման կարգ
Տեսանկարահանում և տեսաձայնագրում իրականացնելու կարգ